Izzy_Stylezzz

#labordayparade #tvice #easternparkway #westindiandayparade #Brooklyn

Nou pran yo ankó #labordayparade #westindiandayparade #easternparkway #tvice #haitianfloat #haiti #Brooklyn

Nou pran yo ankó #labordayparade #westindiandayparade #easternparkway #tvice #haitianfloat #haiti #Brooklyn

They’re here #haitianfloat #zoe #westindiandayparade #Brooklyn #easternparkway #labordayparade

They’re here #haitianfloat #zoe #westindiandayparade #Brooklyn #easternparkway #labordayparade

#haitianfloat #haiti #labordayparade #easternparkway #westindiandayparade #zoe #tvice

#haitianfloat #haiti #labordayparade #easternparkway #westindiandayparade #zoe #tvice

#easternparkway #westindiandayparade #labordayparade #Brooklyn

#easternparkway #westindiandayparade #labordayparade #Brooklyn

#labordayparade #westindiandayparade #easternparkway #Brooklyn

#labordayparade #westindiandayparade #easternparkway #Brooklyn

#labordayparade #westindiandayparade #Brooklyn #easternparkway

#labordayparade #westindiandayparade #Brooklyn #easternparkway

#labordayparade #easternparkway #westindiandayparade #Brooklyn

#labordayparade #easternparkway #westindiandayparade #Brooklyn

#westindiandayparade #Brooklyn #labordayparade #easternparkway

#westindiandayparade #Brooklyn #labordayparade #easternparkway

#easternparkway #westindiandayparade #Brooklyn #labordayparade

#easternparkway #westindiandayparade #Brooklyn #labordayparade